Hướng dẫn xem Thước Lỗ Ban trực tuyến

Người xưa nói "Có thờ có thiên có kiên có lành" vì vậy chúng ta sử dụng Thước Lỗ ban để tra cung xuất phát từ niềm tin về loại thước này chứ không ai chắc chắn được là kích thước rơi vào cung xấu sẽ đưa chủ nhân đến kết cục xấu. …

Các tài liệu được chia sẻ trên Internet thì Thước Lỗ ban cũng bao gồm nhiều loại khác nhau là 52,2 cm; 42,9 cm và 38,8 cm với chỉ dẫn là:

- Thước Lỗ Ban 52,2 cm: Đo kích thước rỗng như là thông thủy...

- Thước Lỗ Ban 42,9 cm: Đo kích thước đặc, khối như bệ, bậc...

- Thước Lỗ Ban 38,8 cm: Đo Âm phần dùng cho mồ mả, tủ thờ cúng,...

Tuy nhiên đối chiếu theo Thước Lỗ ban đang bán trên thị trường thì cung thuộc về thước Lỗ ban 38,8 cm nên chúng tôi sắp xếp kết quả này lên hàng đầu của bảng tra cứu

Để sử dụng chúng ta có thể nhập số cần tra hoặc kéo thước rồi nhìn kết quả được diễn giải bên dưới.mm (nhập số)

Nhập số đo hoặc kéo thước

Thước Lỗ Ban 52,2 cm:

Thước Lỗ Ban 42,9 cm :

Thước Lỗ Ban 38,8 cm :

Đơn vị tính: mm
Ý NGHĨA CỦA SỐ ĐO
Thước Lỗ Ban 38.8cm
Thước Lỗ Ban 42.9cm
Thước Lỗ Ban 52.2cm