Lưu trữ thẻ: catalogue nhôm Vĩnh Hưng

Catalogue nhôm Yongxing

nhôm YongXing

Thị trường nhôm hệ trong nước hiện nay đang rất sôi động vì có rất nhiều nguồn cung từ nhập khẩu lẫn trong nước. Một trong các đơn vị từ Trung Quốc đã mở nhà máy sản xuất nhôm tại Việt Nam là Yongxing, được biết với tên khác là Nhôm Vĩnh Hưng hoặc Minh […]

error: