Lưu trữ thẻ: phần mềm tính toán nhôm rãnh C

Phần mềm sản xuất nhôm rãnh C châu Âu

nhôm SeaAluk

Từ trước khi dịch Covid nổ ra, thị trường nhôm thanh đã có những bước chuyển hướng với dòng nhôm rãnh C (châu Âu). Các nhà sản xuất đầu tiên trong nước ra mắt nhôm rãnh C châu Âu có thể kể đến nhôm BossWindoow của Tân Trường Sơn và nhôm SeaAluk trực thuộc SeaAluk-I. […]

error: